Ontario Bus License Plates 150 0BK - 159 9BK

From CPTDB Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ontario bus license plates in the 150 0BK - 159 9BK range from the 1BK range.

Plate Operator Unit Number Model Date Notes
150 0BK Brampton Transit 1709 Nova Bus LFS
150 1BK
150 2BK
150 3BK
150 4BK
150 5BK
150 6BK
150 7BK
150 8BK
150 9BK
151 0BK
151 1BK
151 2BK
151 3BK
151 4BK Peterborough Transit 7317 Nova Bus LFS
151 5BK Peterborough Transit 7217 Nova Bus LFS
151 6BK Peterborough Transit 7417 Nova Bus LFS
151 7BK
151 8BK
151 9BK
152 0BK
152 1BK
152 2BK
152 3BK
152 4BK
152 5BK
152 6BK
152 7BK
152 8BK
152 9BK
153 0BK
153 1BK
153 2BK Grand River Transit 2714 Nova Bus LFS
153 3BK Grand River Transit 21710 New Flyer XD40
153 4BK Grand River Transit 21711 New Flyer XD40
153 5BK Grand River Transit 21712 New Flyer XD40
153 6BK Grand River Transit 21713 New Flyer XD40
153 7BK Grand River Transit 21103 Nova Bus LFS
153 8BK Grand River Transit 21308 New Flyer XD40
153 9BK
154 0BK
154 1BK Grand River Transit 21714 New Flyer XD40
154 2BK Grand River Transit 21715 New Flyer XD40
154 3BK Grand River Transit 21716 New Flyer XD40
154 4BK Grand River Transit 21717 New Flyer XD40
154 5BK Grand River Transit 21005 Nova Bus LFS
154 6BK
154 7BK Grand River Transit 21105 Nova Bus LFS
154 8BK Grand River Transit 20909 Nova Bus LFS
154 9BK Grand River Transit 2703 Nova Bus LFS
155 0BK
155 1BK Grand River Transit 8024 Nova Bus LFS HEV
155 2BK
155 3BK Grand River Transit 2702 Nova Bus LFS
155 4BK
155 5BK
156 6BK
155 7BK
155 8BK
155 9BK
156 0BK
156 1BK
156 2BK
156 3BK
156 4BK
156 5BK
156 6BK
156 7BK
156 8BK
156 9BK
157 0BK
157 1BK
157 2BK
157 3BK
157 4BK
157 5BK
157 6BK
157 7BK
157 8BK
157 9BK
158 0BK
158 1BK
158 2BK Barrie Transit 1704 Nova Bus LFS
158 3BK Barrie Transit 1701 Nova Bus LFS
158 4BK Barrie Transit 1702 Nova Bus LFS
158 5BK
158 6BK Barrie Transit 1705 Nova Bus LFS
158 7BK Barrie Transit 1703 Nova Bus LFS
158 8BK
158 9BK
159 0BK
159 1BK
159 2BK
159 3BK
159 4BK
159 5BK
159 6BK
159 7BK
159 8BK
159 9BK
Ontario Bus License Plates 1BK range
v·d·e
100 0BK - 109 9BK 120 0BK - 129 9BK 140 0BK - 149 9BK 160 0BK - 169 9BK 180 0BK - 189 9BK
110 0BK - 119 9BK 130 0BK - 139 9BK 150 0BK - 159 9BK 170 0BK - 179 9BK 190 0BK - 199 9BK
Ontario Bus License Plates
v·d·e
1980 series
BA#: BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 BA6 BA7 BA8 BA9 BE#: BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 BK#: BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 BK8 BK9
BB#: BB1 BB2 BB3 BB4 BB5 BB6 BB7 BB8 BB9 BF#: BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 BF6 BF7 BF8 BF9 BL#: BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 BL6 BL7 BL8 BL9
BC#: BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 BC9 BH#: BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 BH9 BM#: BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 BM7 BM8 BM9
BD#: BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7 BD8 BD9 BJ#: BJ1 BJ2 BJ3 BJ4 BJ5 BJ6 BJ7 BJ8 BJ9 BN#: BN1 BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 BN7 BN8 BN9
Prorated Plates
BP#: BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7 BP8 BP9
2009 Series
xxx xBF#: 1BF 2BF 3BF 4BF 5BF 6BF 7BF 8BF 9BF xxx xBJ#: 1BJ 2BJ 3BJ 4BJ 5BJ 6BJ 7BJ 8BJ 9BJ xxx xBL#: 1BL 2BL 3BL 4BL 5BL 6BL 7BL 8BL 9BL
xxx xBH#: 1BH 2BH 3BH 4BH 5BH 6BH 7BH 8BH 9BH xxx xBK#: 1BK 2BK 3BK 4BK 5BK 6BK 7BK 8BK 9BK xxx xBM#: 1BM 2BM 3BM 4BM 5BM 6BM 7BM 8BM 9BM